FKMT

Fiangonana Katolika Malagasy Troyes

Liturgie du dimache 5 juin 2015

Retour

Hira fidirana

Fifonana

Voninahitra

Vakiteny voalohany

Setrin’ny voninahitra

Vakiteny faharoa

Aleloia

Evanjely

Ranombavaka

Rakitra

Fankamasinana

Zanak’ondry

Fiadanana

Kominio

Fisaorana

Famaranana